http://zive.cz/h/Uzivatel/AR.asp?ARI=127938

 

Inkspace: vektorové kreslení zadarmo

02. 02. 2006, Martin Skála formát pro tisk

Zřejmě každý z nás, kdo pracuje s počítačem, občas potřeboval vytvořit nějaký obrázek. Ať už to bylo schéma do školy, nebo plánek bytu, nebylo úplně jednoduché jednoznačně se rozhodnout, jaký nástroj k práci zvolit. V takových situacích by mohl vyhovovat program Inkspace.

Plusy / minusy

+ cena, open-source

+ rychlý vývoj

+ práce s křivkami a výplněmi

- dosud vývojová verze

- v některých situacích nestabilní
  (verze pro MS Windows)

- možnosti exportu

Pokud jste už takovou situaci řešili, možná jste sáhli po klasickém programu Malování, který je standardně součástí snad všech verzí Windows a podobný nástroj nalezneme i ve většině ostatních operačních systémů. Malování je sice většinou nejjednodušší cesta, ale jen do té doby, než budeme chtít v obrázku provádět nějaké změny. Jedná se o rastrový (nebo také bitmapový) nástroj, ve kterém obraz skládáme z jednotlivých bodů na obrazovce.

Vektorové kreslení

Abychom nemuseli při kreslení třeba kružnice ručně „vytečkovávat“ každý bod, máme k dispozici nástroje, které nám tento úkon ušetří, ale jako výsledek máme stále jen rastr barevných bodů, se kterými nemůžeme dělat nic jiného, než je jako v mozaice nahrazovat jinými, nebo je hromadně přesouvat jinam. Pokud budeme chtít obrázek zvětšovat, není jiná cesta, než zvětšit jednotlivé body, což se projevuje zvýšenou „zubatostí“.

Jsou oblasti, kde nám nic jiného, než použití bitmapových nástrojů, nezbývá a to jsou např. úpravy digitálních fotografií. Nicméně při „ručním“ počítačovém kreslení takto omezeni nejsme, neboť obrázek vytváříme sami, a počítač tak může sledovat naše kroky a sestavovat obrázek nikoliv z jednotlivých bodů, ale z matematicky popsaných křivek a vektorů (odtud „vektorové kreslení“), se kterými může dále provádět požadované změny bez jakékoliv ztráty přesnosti či kvality.

Takto vytvořené obrázky můžeme zvětšovat a zmenšovat prakticky donekonečna. Pokud tedy obrázek kreslíme na počítači od začátku ručně (a nesnímáme odkudkoliv), je téměř vždy výhodnější použít vektorové kreslící nástroje, a to i tehdy, pokud výsledkem má být obrázek rastrový.

Nástrojů pro vektorové kreslení je velmi mnoho, ale jen velmi málo z nich je zdarma nebo alespoň tak levných, abychom si je mohli pořídit jen tak domů. Jedním takovým nástrojem zdarma a dostatečně kvalitním je Inkscape. Je to nástroj, který v některých funkcích předčí i levnější komerční editory, ale prozatím nedosahuje takové kvality a propracovanosti, jako např. Adobe Illustrator nebo Corel DRAW.

Jeho tvůrci se však netají tím, že tyto editory jsou pro ně metou a z Inkscape chtějí udělat jejich slušnou alternativu. Budeme držet palce. Program se vyvíjí jako open source, a můžete tak přímo ovlivnit jeho vývoj. V současnosti je k dispozici verze 0.43, tedy zatím pouze vývojová verze, ale i tak je dostatečně funkční na to, aby se dala běžně použít.

Instalace

Inkscape si můžete volně stáhnout z internetu a to ve verzi jak pro Linux tak pro Windows. Instalační soubor nezabírá více než 10 MB a po instalaci si „ukousne“ něco kolem 30 MB.

Kreslíme

Základní nástroje pro kreslení jsou čtyřúhelník, kruh, hvězda, spirála, kresba od ruky, křivka, kaligrafické pero, text a spojovací čára. Může se to zdát velmi málo, ale pro většinu kreseb je to naprosto dostačující nabídka, neboť jakéhokoliv tvaru dosáhnete úpravou právě těchto základních. Jako zvlášť vydařený bych označil zejména nástroj pro volné kreslení od ruky.

Ve většině ostatních programů je tato funkce ve svém původním nastavení téměř nepoužitelná, neboť vaše pohyby myší převede do velmi nevzhledných „klikyháků“, zatímco Inkscape se snaží malé nepřesnosti vyhladit a nakreslíte tak nejen velmi hezkou křivku, ale můžete se zkusit myší i podepsat. Za připomínku stojí, že program si rozumí i s jiným vstupním zařízením než je myš, a můžete tak připojit např. tablet a při kresbě snímat i tlak pera na podložku, což dává kreslení od ruky další rozměr.

 

Podobné zařízení se hodí i u nástroje kaligrafické pero, kde můžete nastavit nejen skon stopy, ale i celý její tvar. Velmi povedený je také nástroj křivka, což je velmi důležité, neboť právě křivka bývá nejčastějším tvarem, který kreslíme. Postup její tvorby je téměř shodný s ostatními programy, nechybí ani možnost úpravy pomocí uzlů, které můžeme libovolně přidávat či odebírat a nastavovat, zda bude křivka uzlem procházet plynule, nebo bude zalomená.

Křivku však nemusíme upravovat jen v místech uzlů, stačí myší klepnout na libovolnou její část a tažením dolaďovat její průběh. U nástroje pro vkládání textu bych rád zdůraznil jeho bezproblémovou činnost s mezinárodními znakovými sadami, což mj. znamená, že nemá problémy s češtinou, ani např. s japonštinou. Jednotlivé znaky v textu můžete libovolně (v jakékoliv ose) přesouvat, aniž byste je museli převádět na křivky. To je velmi důležité např. když chcete změnit mezery mezi písmeny.

Novinkou ve verzi 0.43 jsou propojovací čáry, které se hodí např. pro tvorbu schémat nebo diagramů. Objekty propojené tímto způsobem si zachovají spojení i po přesunu jednoho z nich, což se hodí pro závěrečné rozmístění tvarů na stránce, kdy nejsme nuceni propojovat vše znovu. Z uživatelského hlediska by se na této funkci mělo podle mého ještě trochu zapracovat, např. jsem nenašel způsob, jak na objektech vytvořit vlastní body, do kterých se budou spojovací čáry zachytávat.

V Inkscape můžeme také při kreslení použít nástroje jako mřížka či pomocné čáry, a kurzor nastavit tak, aby se k těmto tvarům zachytával. Bohužel zde prozatím nenalezneme zachytávání přímo k nakresleným objektům, např. ke koncovému bodu, nebo ke středu, nicméně do některé z příštích verzí je tato možnost plánována.

Upravujeme

Pro úpravu tvaru nakreslených objektů můžeme použít nejen zmíněný nástroj pro úpravu křivek, ale nabízí se nám poměrně rozsáhlá paleta dalších nástrojů. Objekty můžeme nejen kopírovat, ale i klonovat, přičemž klony jsou napojeny na původní objekt, který když jakkoliv upravíte, změní se i ostatní klony. Pomocí klonů můžete i „dláždit“, tedy vytvářet vícenásobné kopie, přičemž každá kopie má svůj posun, rotaci či měřítko vůči kopii předešlé. Lze tak velmi snadno vytvořit např. hezky zarovnanou školku stromů v lese, nebo pravidelný výplet kola.

S Inkscape můžete také sčítat, odečítat nebo vytvářet průnik tvarů i samostatných křivek. Velmi užitečná funkce je zjednodušení křivky, která odstraní některé méně významné uzlové body, a vyhladí tak nepřesný tvar původní křivky a nebo tento tvar zachová ale s výrazně menším počtem uzlových bodů, což šetří nejen paměť počítače, ale s křivkou se i lépe pracuje.

 

Zajímavý je také nástroj pro nakreslení křivky kolem jiného objektu v určité vzdálenosti. Dají se tak vytvářet zajímavé efekty např. s písmem, které se pak jeví jako „nafouklé“, nebo pokud kreslíme půdorys zdiva domu, po nakreslení jedné křivky tak můžeme přidat tímto nástrojem tloušťku zdi. U obrysových či volných čar můžeme měnit nejen tloušťku, ale i jejich typ, např. čárkovanou nebo tečkovanou, přičemž si můžeme vybrat z více než třiceti různých typů. U čar můžeme ještě počáteční, středový a koncový symbol, lze tak vytvářet např. kótovací čáry s šipkami nebo databázové diagramy.

Vybarvujeme

Nakreslený objekt nemusíme vyplňovat jen jednou barvou, ale podobně jako v ostatních programech můžeme použít i přechody z jedné barvy do druhé a nebo do průhledné. Tyto přechody mohou být lineární nebo kruhové resp. eliptické s tím, že velikost a natočení lze libovolně měnit. Počet prolínajících se barev v přechodu může být prakticky neomezený. Bohužel, nastavování barev v přechodech může být ze začátku trochu matoucí, neměl by to být ale žádný větší problém, pokud si zvyknete. Vynikající je, že přechod můžete aplikovat nejen na výplň objektu, ale i na jeho obrys, což není u levnějších programů obvyklé.

Inkscape kromě barev a barevných přechodů umožňuje i výplň vzorkem. Vzorek snadno vytvoříme tím, že si ho někam vedle nakreslíme a pak použijeme funkci „Převést na vzorek“ Podobný způsob použijeme i pro výplň rastrovým obrázkem. Vzorek, včetně textury můžeme opět aplikovat nejen pro výplně, ale i na obrysy. V těchto oblastech je na programu vidět, že se jedná jen o vývojovou verzi. Nemá totiž žádné předdefinované knihovny barev, přechodů, vzorků ani textur, vše si musíte vytvořit sami.

Organizujeme

Pro udržení přehledu ve velmi podrobných obrázcích se hodí tzv. vrstvy, které slouží jako průhledné fólie, na kterých jsou nakresleny části obrázku. Tak např. při kresbě bytu můžeme mít zdivo v jedné vrstvě, nábytek ve druhé a inženýrské sítě ve třetí. Pro běžné rovnání nábytku je pak možné dočasně vypnout např. u inženýrských sítí viditelnost, aby byl obrázek více přehledný. Pořadí vrstev můžeme libovolně měnit, a objekty přesouvat z jedné vrstvy do druhé. Pro přehlednější správu vrstev by se ale hodilo zvláštní dialogové okno, podobně jako v jiných programech, které ale v Inkscape prozatím nenalezneme.

Závěr

Inkscape je velice zajímavý program, který – pokud od něj nebudete čekat zázraky – může být i velmi užitečný. Přestože ještě zdaleka není dokončen, může být dobrým pomocníkem již nyní. Hodí se pro téměř jakoukoliv práci v oblasti obecného vektorového kreslení, můžeme v něm vytvářet např. ikonky nebo grafické doplňky pro webové stránky.

Program jako svůj základní formát souborů používá SVG (Scalable Vector Graphics), což je otevřený formát vektorových obrázků od společnosti Adobe, který je kompletně založený na XML, což mu dává výhodu např. při tvorbě dynamicky generovaných obrázků na webu (např. grafů, obsazených míst v kině apod.). Inkscape již nyní v mnoha funkcích překonává některé levné levné komerční nástroje, ale zatím nedosahuje jejich uživatelské přívětivosti. Nezbývá než dodat, že Inkscape je velmi slibným nástrojem, o kterém budeme snad v dobrém slýchat stále více.

Inkscape 0.43

open-source nástroj pro obecné vektorové kreslení

výrobce

open source

web

www.inkscape.org

cena

zdarma

operační systémy

MS Windows, Linux, MacOS X